A-AA+then

ใช้เวอร์ชั่นนี้เลยครับ สำหรับแกลอรี่

rar (803)

การอัพเกรด ดู ที่โค้ด เว็บบอร์ด V2.5 ครับ

การติดตั้งเหมือน โค้ด เว็บบอร์ด ครับ
หน้า View แบบที่ 1 แสดง Effect ตอนเปลี่ยนรูปได้ สำหรับแกลอรี่ 2.5.1 ขึ้นไป ที่สามารถกำหนดให้ดูได้ทุกคน rar (334)

หน้า View แบบที่ 2 มีไสลด์โชว์ สำหรับแกลอรี่ 2.5.1 ขึ้นไป ที่สามารถกำหนดให้ดูได้ทุกคน rar (333)

สำหรับกรอบรูปคุณสามารถใช้ ของเวอร์ชั่นเดิมได้ครับ ซอร์สโค้ด เว็บแกลอรี่ V2

PHP

Relate

^