เว็บ 2 ภาษา

การทำเว็บ 2 ภาษาก็ไม่มีอะไรมากครับ เพราะโดยปกติเราก็มักจะมีการจัดการ แต่ละหน้า แยกออกจากกันอยู่แล้ว หลังจากทำหน้าแรก แล้ว หน้าต่อๆไป ก็สามารถที่จะจัดการเรื่องภาษาได้อย่างไม่ยากเย็นนัก ครับ
<?php
ob_start();
// รับค่าจากการเลือกภาษา ถ้าไม่มีส่งมาอ่านจาก cookie
$lang = (isset($_GET["lang"])) ? $_GET["lang"] : $_COOKIE["lang"];
// ตรวจสอบเป็นชื่อภาษา en th เท่านั้น (สำคัญ)
$lang = $lang === 'en' ? 'en' : 'th';
// บันทึกภาษาที่เลือกลง cookie
setCookie("lang", $lang, time() + 3600 * 24 * 365);
// เมนูเลือกภาษา
echo '<a href=indexlang.php?lang=th>ภาษาไทย</a>  <a href=indexlang.php?lang=en>English</a><br><br><br>';
// โหลดไฟล์ตามภาษาที่เลือก
include 'content_'.$lang.'.php';

หลักการก็คือ เมื่อมีการเลือกภาษาแล้วก็จะไปโหลดไฟล์ตามภาษาที่เลือก เช่น content_th.php หรือ content_en.php
ตัวอย่าง ลองคลิกแล้วเลือกภาษาดู แล้วหลังจากนั้นให้ปิด แล้วลองกลับเข้าไปอีกที
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 8,924 ป้ายกำกับ PHP
^