เปิด Popup แล้วอัปเดทหน้าที่กำหนด

เช่นการ Refresh หน้าหลัก เมื่อทำการอัปเดทข้อมูลเสร็จแล้ว โดยการเปิดหน้าใหม่

โค้ดหน้าหลักครับ เป็นฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูล กำหนดให้มีการเปิดหน้าใหม่ด้วยการกำหนด target="_blank"

<?
  ob_start();
  echo "ค่าทีี่บันทึกอยู่ใน cookie คือ ".$_COOKIE[user]; //แสดง cookie ที่บันทึกไว้
  setCookie("user", ""); //ลบค่าทีี่่บันทึกลงใน cookie ออกก่อน
?>
<form action="test.php" method="Post" target="_blank" name="test">
<input type="text" name="user">
<input type="submit" name="submit" value="Submit">
</form>

โค้ดในหน้า popup รับค่าที่ส่งมา

<?
  ob_start();
  $user=$_POST[user]; //รับค่าที่ส่งมา
  echo "ค่าที่ส่งมาคือ : $user <br />รอสักครู่หน้านี้จะปิดตัวเองภายใน 3 วินาที"; //แสดงค่าที่ส่งมา
  setCookie("user", $user, time() + 3600 * 24 * 365); //บันทึึกค่าที่รับมา เพื่อให้หน้าหลักเอาไปแสดงผลว่า Refresh แล้ว
?>
<script language="Javscript" type="text/javascript">
  window.opener.location.reload() //ให้หน้าหลัก Refresh
  setInterval("close()", 2000) //ปิดหน้านี้ภายใน 2 วินาที 1000=1 วินาที
</script>

เมื่อทำการ submit ที่หน้าหลักแล้ว ก็จะเปิด หน้า popup ขึ้นมา แล้วก็จะไปทำให้หน้าหลัก refresh

window.opener.location.reload() //ให้หน้าหลัก Refresh

และก็ทำการปิดหน้า popup ภายใน 2 วินาที

setInterval("close()", 2000) //ปิดหน้านี้ภายใน 2 วินาที 1000=1 วินาที

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,341 ป้ายกำกับ PHPJavascript
^