เปลี่ยนตัวเลขเป็นรูปภาพ

เช่นการเปลี่ยนตัวเลข counter เป็นรูปภาพตัวเลข

<?php
  echo preg_replace('/([0-9])/', '<img src="\\1.gif" alt="\\1" />', '1234');
?>
Writer Goragod Posted 07 Jun 2009 Views 6,966 Tags PHP

Related

^