A-AA+then

ทดสอบความเร็วในการค้นหาข้อความ ระหว่างฟังก์ชั่น strpos stripos preg_match และ eregi

โดยเป็นการค้นหาแบบไม่คำนึงขนาดตัวอักษร จากตัวอย่างข้อความภาษาไทย 985 ตัวอักษร ใช้จำนวนการทดสอบเฉลี่ย 100 ครั้ง ฟังก์ชั่นที่เร็วที่สุดคือฟังก์ชั่นที่กราฟสั้นที่สุดครับ

ผลการทดสอบโดยคำค้นหาภาษาไทย และ พบคำค้นหาภายในข้อความ


 
ผลการทดสอบโดยคำค้นหาภาษาไทย แต่ไม่พบคำค้นหาภายในข้อความ


 
ผลการทดสอบโดยคำค้นหาภาษาอังกฤษ และ พบคำค้นหาภายในข้อความ


 

PHP

Relate

^