เดือนหน้า ปีหน้า วันถัดไป ด้วย PHP

คำสั่งของ PHP ง่ายๆสำหรับใช้ในการหา เดือนหน้า ปีหน้า หรือ วันถัดไป ด้วย strtotime()
<?php
   // วันนี้
   $today = date("d m Y");
   // เดือนหน้า
   $nextmonth = date("d m Y", strtotime("+1 months"));
   // 10 วันข้างหน้า
   $nextday = date("d m Y", strtotime("+10 days"));
   // ปีหน้า
   $nextyear = date("d m Y", strtotime("+1 years"));
?>

คำสั่ง strrotime() จะคืนค่าวันที่ในรูป unix time stamp ครับ ซึ่งจะเป็นวันที่ในรูปตัวเลข ซึ่งสามารถนำไปบวกลบได้ครับ
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 09 มี.ค. 2554 เปิดดู 7,488 ป้ายกำกับ PHP
^