อ่านขนาดของรูปและไฟล์แฟลช

อ่านขนาดของรูปที่มาจากไฟล์อัพโหลด

$image_info=getimagesize($fileupload[tmp_name]);

อ่านขนาดของรูปจากไฟล์ภาพบนเซอร์ฟเวอร์

$image_info=getimagesize("../img/logo.jpg"]);

คืนค่า ความกว้างของรูปเป็นพิกเซล

$imgwidth=$image_info[0]];

คืนค่า ความสูงของรูปเป็นพิกเซล

$imgheight=$image_info[1]];
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 3,881 ป้ายกำกับ PHP
^