ฟังก์ชั่นอ่าน URL รวม path ของ script ที่กำลังทำงาน

คืนค่าทั้ง url และ path ของ script ที่กำลังทำงานอยู่

<?
 $self_url = sprintf( 'http%s://%s' , ( isset( $_SERVER['HTTPS'] ) && $_SERVER['HTTPS'] == TRUE ? 's': '' ) , $_SERVER['HTTP_HOST'] );
 $uri = $self_url.rtrim( dirname( $_SERVER['PHP_SELF'] ) , '/\' );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 4,337 ป้ายกำกับ PHP
^