ฟังก์ชั่นอ่าน URL ของเว็บไซต์ที่กำลัง run script

คืนค่าเฉพาะ URL ที่ run script เช่น <?
 $self_url = sprintf( 'http%s://%s' , ( isset( $_SERVER['HTTPS'] ) &&" target="_blank" rel="nofollow">http://localhost

<?
 $self_url = sprintf( 'http....&&
$_SERVER['HTTPS'] == TRUE ? 's' : '' ) , $_SERVER['HTTP_HOST'] );
 echo $self_url;
?>

ผู้เขียน Goragod

โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เวลา 19:12 น.

ความคิดเห็น 0

เปิดดู 2,650

ป้ายกำกับ PHP

Related

^