ฟังก์ชั่นอ่าน URL ของเว็บไซต์ที่กำลัง run script

คืนค่าเฉพาะ URL ที่ run script เช่น http://localhost

<?
 $self_url = sprintf( 'http%s://%s' , ( isset( $_SERVER['HTTPS'] ) && $_SERVER['HTTPS'] == TRUE ? 's' : '' ) , $_SERVER['HTTP_HOST'] );
 echo $self_url;
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 4,254 ป้ายกำกับ PHP
^