ฟังก์ชั่นย้อนกลับข้อความสำหรับ UTF-8 utf8_strrev

ฟังก์ชั่นย้อนกลับข้อความสำหรับ UTF-8 คล้ายกับ strrev() ซึ่งไม่สามารถใช้งานกับ UTF-8 ได้ มีวิธีการใช้งานเหมือนกับ strrev() ครับ

string utf8_strrev(string $string)
function utf8_strrev($string) {
   preg_match_all('/./us', $string, $strings);
   return join('', array_reverse($strings[0]));
}
 
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 18 ส.ค. 2553 เปิดดู 5,447 ป้ายกำกับ PHP
^