ฟังก์ชั่นตรวจสอบปีอธิกสุรทิน

ฟังก์ชั่นของ PHP ใช้สำหรับตรวจสอบปีอธิกสุรทิน (ปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี 29 วัน) หรือ การหาว่า ในปีนี้ เดือนกุมภาพันธ์ มีกี่วัน
function isLeapYear($year) {
   if ($year % 4 != 0) {
     return 28;
   } elseif ($year % 100 != 0) {
     return 29; // Leap year
   } elseif ($year % 400 != 0) {
     return 28;
   } else {
     return 29; // Leap year
   }
}

ตัวอย่างการนำไปใช้งานครับ
<?php
    $year = date('Y'); // ปีปัจจุบัน
    echo 'ปี พศ. '.($year + 543).' เดือนกุมภาพันธ์มีี '.isLeapYear($year).' วัน';
?>


ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 03 ส.ค. 2553 เปิดดู 8,120 ป้ายกำกับ PHP
^