ฟังก์ชั่นการแสดง ไอคอนแสดงอารมณ์ (smile icon)

การแปลงสัญลักษณ์แทนไอคอนแสดงอารมณ์ สไตล์ MSN ให้เป็นรูปไอคอน

<?
//ฟังก์ชั่นแทรกรูปภาพ
function checksmile ($temp) {
  $symbol= array("(:", "(;", ...); //แอเรย์ของ สัญลักษณ์
  $icons=array("angry.gif","frown.gif", ...); //แอเรย์ของ ชื่อของรูปที่จะแทนที่ เรียงลำดับตรงกันกับ สัญลักษณ์

  for ($i=0 ; $i < sizeof($text) ; $i++) {
    $temp = str_replace($symbol[$i],'<img src="img/'.$icons[$i].'" alt="" />', $temp);
  }

  return($temp);
}
?>

การใช้งาน

ถ้าในโค้ดแทรก (: ไว้ในข้อความ ก็จะถูกแปลงเป็นรูป :angry: ตอนแสดงผล เช่น

<?
  echo checksmile( 'ทดสอบการแทรก smile (: ครับ (;' );
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 12,913 ป้ายกำกับ PHP
^