ฟังก์ชั่น str_pad

ฟังก์ชั่น str_pad สำหรับเติมตัวอักษรให้ครบตามความยาวที่ต้องการ เช่นการเติม 0 ให้ 123 ให้ครบ 5 หลัก เป็น 00123 เป็นต้น

ฟังก์ชั่นคืนค่าเป็นข้อความ

str_pad ( ข้อความ, int ความยาว[, ข้อความที่เติม[,ชนิด]] )

สำหรับ ชนิด มีได้ 3 รูปแบบดังนี้
  1.STR_PAD_LEFT เติมด้านหน้า
  2.STR_PAD_BOTH เติมทั้ง 2 ด้าน
  3.STR_PAD_RIGHT (default) เติมต่อจากข้อความ

ตัวอย่าง

<?
  $input = 123;
  echo str_pad( $input , 5 )."<br />"; //"123 " เติมช่องว่างด้านหลังไปอีก 2 ตัว (จนครบ 5 หลักที่กำหนด)
  echo str_pad( $input , 5 , "0" , STR_PAD_LEFT )."<br />"; //00123 เติม 0 ข้างหน้าให้ครบ 5 หลัก
  echo str_pad( $input , 10 , "-=" , STR_PAD_RIGHT )."<br />"; //123-=-=-=-
  echo str_pad( $input , 10 , "#" , STR_PAD_BOTH )."<br />"; //###123####
  echo str_pad( $input , 6 , "###" )."<br />";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,171 ป้ายกำกับ PHP
^