ฟังก์ชั่น number_format

ฟังก์ชั่น number_format สำหรับจัดการรูปแบบการแสดงตัวเลข เช่น เติม , (comma) ในหลักพัน หรือตัด ทศนิยมเหลือ 2 ตำแหน่ง สำหรับการแสดงจำนวนเงินเป็นต้น

ฟังก์ชั่น จะคืนค่าในรูปข้อความ

number_format ( ตัวเลข[, หลักทศนิยม[, เครื่องหมายทศนิยม, เครื่องหมายหลักพัน]] )

ตัวอย่าง

<?
  $number = 123456789.2501;
  echo number_format( $number )."<br />"; //123,456,789
  echo number_format( $number , 2 )."<br />"; //123,456,789.25
  echo number_format( $number , 2 , '%' , '#' )."<br />"; //123#456#789%25
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 7,060 ป้ายกำกับ PHP
^