ป้องกันการเรียกหน้านี้มาจากที่อื่นโดยตรง

แทรกโค้ดในส่วนหัวของ page ที่ต้องการป้องกันให้เรียกมาจากเพจของเราท่านั้น

<?php
  //อ่าน referer ว่ามาจาก URL อะไร
  $referer=$_SERVER['HTTP_REFERER'];
  //URL ของไซต์นี้
  $host=$_SERVER['HTTP_HOST'];

  //ตรวจสอบว่า referer มาจาก URL นี้หรือไม่ ถ้าไม่จะไปหน้า Index ก่อน
  if (!eregi($host, $referer)) echo "<META HTTP-EQUIV=refresh CONTENT=\"0; URL=index.php\">";

  //ถ้าใช่ทำงานต่อ
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 01 เม.ย. 2551 เปิดดู 9,174 ป้ายกำกับ PHP
^