ต้องการ login เข้าสู่ระบบ จากการพิมพ์ที่ Address ครับ

เช่นการ login เมื่อพิมพ์แบบนี้ที่ address bar ครับ http://www.thainutritionclub.com/...p?passcode=06xxxxxxx

<?
$passcode=(isset($_POST["passcode]))?$_POST["passcode]:$_GET["passcode];
$action=$_POST["action];
if ((isset($action) & $action=="ส่ง") || (isset($passcode))) {
    //ตรวจสอบความถูกต้องของการ Login ที่นี่
    if ($passcode=="0000") { //ถ้า Login สำเร็จ
    header("Location: https://www.goragod.com"); //Redirect ไปยังหน้าที่ต้องการ
    exit();
    } else if (isset($action)) {
    echo "กรุณาจดหมายเลขที่ปรากฏเอาไว้<br />เพราะคุณอาจจะต้องใช้ในภายหลัง<br /> ";
    } else echo "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง กรุณากรอกใหม่<br /> ";
    //ถ้าไม่สำเร็จจะกลับมาแสดงหน้า index.php ใหม่อีกครั้งพร้อม password ที่กรอกไว้ด้วย
}

echo "<br />ลองใส่รหัสผ่านเป็น 0000 หรือ อื่นๆ<br /> ";

//ฟอร์มสำหรับ Login
echo "<form method=POST action='?'> ";
echo "รหัสผ่าน : <input size=15 type=text name=passcode maxlength=15 value=$passcode><input type=submit name=action value=ส่ง> ";
echo "</form> ";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,516 ป้ายกำกับ PHP
^