ข้อแตกต่างระหว่าง var_dump var_export และ print_r

ฟังก์ชั่น var_dump(), var_export() และ print_r() ของ PHP ทำหน้าที่หลักที่สำคัญเหมือนๆกันคือ การดูค่าของตัวแปร ซึ่งแต่ละฟังก์ชั่นจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยครับ
$array = array(
  0,
  1 => 'one',
  array(
    2 => 'two'
  ),
  3 => true
);

ฟังก์ชั่น print_r() โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์ในการ debug โดยตรง เนื่องจากมันทำหน้าที่ ในการแสดงค่าของตัวแปรเท่านั้น ซึ่งมันสามารถแสดงค่าของตัวแปรได้ทุกชนิด
print_r($array);

ผลลัพท์
Array
(
    [0] => 0
    [1] => one
    [2] => Array
        (
            [2] => two
        )
    [3] => 1
)

ฟังก์ชั่น var_dump() ทำหน้าที่เหมือนกับ print_r() ทุกประการ แต่ฟังก์ชั่นนี้ สามารถแสดงชนิดของตัวแปรได้ด้วย
var_dump($array);

ผลลัพท์
array (size=4)
    0 => int 0
    1 => string 'one' (length=3)
    2 =>
        array (size=1)
            2 => string 'two' (length=3)
    3 => boolean true

ฟังก์ชั่น var_export() ปกติแล้วจะทำหน้าที่เหมือนกับ print_r() ทุกประการ ถ้าไม่ได้กำหนดค่าตัวแปรที่ 2 (หรือกำหนดเป็น false)
var_export($array, false);
// หรือ 
var_export($array);

ผลลัพท์
​array (
    0 => 0,
    1 => 'one',
    2 =>
        array (
            2 => 'two',
        ),
    3 => true,
)

แต่หากมีการกำหนดค่าตัวแปรที่ 2 เป็น true มันจะส่งออกผลลัพท์เป็น string แทนที่การแสดงค่าของตัวแปรซึ่งเราสามารถนำค่าได้ไปใช้โดยฟังก์ชั่นอื่นต่อได้
$ret = var_export($array, true);
echo $ret;

ผลลัพท์
array (
    0 => 0,
    1 => 'one',
    2 =>
        array (
            2 => 'two',
        ),
    3 => true,
)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 14 ต.ค. 2558 เปิดดู 6,527 ป้ายกำกับ PHP
^