ข้อแตกต่างระหว่าง continue และ break ใน PHP

ทั้งสองคำสั่งเป็นคำสั่งสำหรับใช้ในลูป เช่น for foreach while do-while ด้วยกันทั้งสิ้น โดยมีข้อแตกต่างระหว่างสองคำสั่งนี้เล็กน้อย
  • break ใช้สำหรับการออกจากลูปไปเลย
  • continue ใช้สำหรับข้ามคำสั่งที่เหลือทั้งหมดภายในลูป กลับไปเริ่มต้นลูปถัดไป
ตัวอย่างการใช้งาน continue
for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
  if ($i == 2) {
    // กลับไปทำคำสั่งบรรทัด for
    continue;
  }
  echo $i.'<br>';
}

จะให้ผลลัพท์เหมือนการเขียนคำสั่งแบบนี้
for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
  // ข้ามรายการ 2
  if ($i != 2) {
    echo $i.'<br>';
  }
}

ผลลัพท์
1
3
4

สำหรับ break ส่วนใหญ่เราจะเห็นการใช้ใน case เพื่อให้มันออกจาก case เมื่อพบข้อมูลที่ต้องการ ซึ่งในกรณีที่เราไม่ได้ใส่ break ไว้ จะมีการตรวจสอบไปยังคำสั่งถัดไปด้วย ผมจะยกตัวอย่างการใช้ break กับ for นะครับ
for ($i = 1; $i < 5; $i++) {
  if ($i == 2) {
    // ออกจาก for ไปเลย
    break;
  }
  echo $i.'<br>';
}

ผลลัพท์
1

จะเห็นว่าเราจะได้ผลลัพท์แค่ 1 อันเดียว เพราะเมื่อถึง 2 มันก็ออกจาก loop ซะแล้ว
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 31 ม.ค. 2560 เปิดดู 11,378 ป้ายกำกับ PHP
^