กำหนดความกว้างของ Listbox หรือ Combobox

ปกติแล้วความกว้างของ Listbox หรือ Combobox จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติด้วยข้อความภายใน Listbox ทีนี้เราลองมากำหนดความกว้างให้มันคงที่ ด้วยการกำหนด Property Style ให้กับ Listbox หรือ Combobox กันครับ

<select size="3" style="width:150;">
<option value="1">----กรุณาเลือกรายการที่มีอยู่ ก่อนครับ----</option>
<option value="2">รายการที่ 2</option>
<option value="3">รายการที่ 3</option>
<option value="4">รายการที่ 4</option>
</select>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 16,932 ป้ายกำกับ PHP
^