การโหลดไฟล์จาก Server อื่น มาบันทึกไว้บน Server ของเรา

ตัวอย่างเช่นการดึงรูป ดึงไฟล์จาก Server อื่นมาเก๋บไว้ เช่นการดึงรูปจาก hi5 มาเก็บไว้บน Server เป็นต้น

<?php
     $src = 'http://www.maharai.com/wallpaper/wide_thum/1217540204.jpg'; // ไฟล์ต้นฉบับ
     $data = file_get_contents( $src ); // อ่านไฟล์ระยะไกล
     // บันทึกเป็นไฟล์ไว้บน server
     $f = fopen ( 'test.jpg' , 'wb' );
     fwrite( $f , $data );
     fclose( $f );
?>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 22 ต.ค. 2551 เปิดดู 8,431 ป้ายกำกับ PHP
^