การแปลง VDO ด้วย FFmpeg

ตัวอย่างคำสั่งในการแปลงไฟล์ ของ FFmpeg ที่ใช้สำหรับแปลง VDO ฟอร์แมตต่างๆ ให้เป็นฟอร์แมต flv เพื่อที่จะสามารถแสดงผลด้วย Flash Player ได้ เหมือนกับการแปลง VDO ของ YouTube

แปลงไฟล์ VDO (wmv,avi,dat.....) เป็น flv
ffmpeg -i video.avi -ar 22050 -ab 32 -f flv -s 320×240 video.flv

-i ไฟล์ต้นฉบับ (video.avi)
-ar audio sampling rate in Hz (22khz)
-ab audio bit rate in kbit/s (32k)
-f output format (flv)
-s ขนาดของ VDO (320 * 240)
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2553 เปิดดู 12,056 ป้ายกำกับ PHP ffmpeg
^