การเลือกค่าจาก select ด้วย PHP

ตัวอย่างการเลือกค่าจาก select ด้วย PHP ตอนเริ่มต้น เช่นการเลือก select ที่อ่านค่ามาจาก db (หน้าแก้ไขข้อมูล) ในตัวอย่างเป็นการเลือก select เพื่อแสดง เดือนปัจจุบัน

<?php
    // เดือนผมเริ่มที่ ค่าว่าง เนื่องจากบน PHP ฟังก์ชั่น date จะคืนค่าเดือนแรก (มกราคม) เป็น 1
    $shortmonth = array( "" , "มค." , "กพ." , "มีค." , "เมย." , "พค." , "มิย." , "กค." , "สค." , "กย." , "ตค." , "พย." , "ธค." );
    // เดือนนี้ หรืออาจเป็นค่าที่อ่านออกมาจาก db ก็ได้
    $selectmonth = (int)date('m');
   // สร้าง select
    echo '<select>';
    for( $i = 1 ; $i < count( $shortmonth ) ; $i++ )
    {
        echo '<option value="'.$i.'"'.($selectmonth == $i ? ' selected="selected"' : '').'>'.$shortmonth[$i].'</option>';
    }
    echo '</select>';
?>

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 13 พ.ย. 2551 เปิดดู 13,916 ป้ายกำกับ PHP
^