การส่งเมล์ ไปหาหลายๆคน จาก text file

โค้ดนี้ส่งเมล์ไปหาผู้รับหลายๆคนจากรายชื่อ emal ใน text file ที่เตรียมไว้

โค้ดจาก http://www.weberdev.com

rar (325)

Related

^