การสุ่มตัวอักษร

ฟังก์ชั่นจะทำการสุ่มตัวอักษร A-Z และ 0-9 10 หลัก เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านหรือชื่อไฟล์ ครับ อาจประยุกต์ใช้กับการสุ่ม รหัสผ่าน หรือ อื่นๆ ได้นะครับ

function rndname ()
{
  srand((double)microtime()*10000000);
  $chars = "0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  $ret_str = "";
  $num = strlen($chars);
  for($i = 0; $i<10; $i++) {
    $ret_str.= $chars[rand()%$num];
    $ret_str.="";
  }
  return $ret_str;
}
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 17,350 ป้ายกำกับ PHP
^