การตรวจสอบโดเมนว่างด้วย PHP

การตรวจสอบโดเมนว่างด้วย PHP ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ประการใดครับ สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบกับ Whois Server โค้ดที่ผมใช้นี้เป็นการตรวจสอบในลักษณะของ Service โดยให้ผลลัพท์ในรูป XML ซึ่งต่องไปออกแบบส่วนนำผลลัพท์ไปใช้งานอีกทีนะครับ
<?php
   // domain.xml.php
   header("content-type: text/xml; charset=UTF-8");
   // รายชื่อนามสกุลที่ใช้งาน
  $dtds['com'] = array('whois.crsnic.net', 'No match for');
  $dtds['net'] = array('whois.crsnic.net', 'No match for');
  $dtds['org'] = array('whois.publicinterestregistry.net', 'NOT FOUND');
  $dtds['info'] = array('whois.afilias.net', 'NOT FOUND');
  $dtds['name'] = array('whois.nic.name', 'No match');
  $dtds['biz'] = array('whois.nic.biz', 'Not found');
  $dtds['cc'] = array('whois.nic.cc', 'No match');
  $dtds['edu'] = array('whois.internic.net', 'No match for');
  $dtds['ac.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['co.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['go.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['in.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['mi.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['net.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['or.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  // ค่าที่ส่งมา
  if (preg_match('/([a-z0-9\-]+).([a-z0-9.]+)/', str_replace(array('http://', 'www.'), '', trim($_GET['domain'])), $match)) {
    $domain = $match[1];
    $tld = $match[2];
    // whois server
    $whois = $dtds[$tld];
    $connection = @fsockopen($whois[0], 43, $errno, $errstr, 10);
    if ($connection) {
      fputs($connection, "$domain.$tld\n");
      // อ่านข้อมูลตอบกลับจาก server
      $response = '';
      $nameserver = array();
      while (!feof($connection)) {
         $line = fgets($connection, 128);
         if (preg_match('/name server\:(.*)[\r\n]?/iu', $line, $match)) {
            $nameserver[] = trim($match[1]);
         }
         $response .= $line;
     }
     fclose($connection);
     // ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ
     if (preg_match("/$whois[1]/uis", $response)) {
        $result = 'unavailable';
     } else {
        $result = 'available';
     }
  }
  // xml data
  echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>';
  echo '<whois>';
  echo "<domain>$domain.$tld</domain>";
  echo '<result>'.$result.'</result>';
  echo '<nameserver>'.implode(',', $nameserver).'</nameserver>';
  echo '</whois>';
}
?>

การตรวจสอบโดเมนว่างด้วยโค้ดด้านบนสามารถทำได้ง่ายๆโดยเรียก URL ที่ติดตั้ง เช่น http://www.xxx.com/...p?domain=goragod.com ซึ่งตามที่กำหนดไว้จะสามารถตรวจสอบโดเมนนามสกุล .com .net .org .info และ โดเมนนามสกุล .th ซึ่งหากต้องการตรวจสอบนามสกุลอื่นก็สามารถเพิ่มได้ครับ ที่ตัวแปร $dtds

.com|whois.crsnic.net|No match for

.net|whois.crsnic.net|No match for

.org|whois.publicinterestregistry.net|NOT FOUND

.co.uk|whois.nic.uk|No match

.net.uk|whois.nic.uk|No match

.org.uk|whois.nic.uk|No match

.ltd.uk|whois.nic.uk|No match

.plc.uk|whois.nic.uk|No match

.me.uk|whois.nic.uk|No match

.edu|whois.internic.net|No match for

.mil|whois.internic.net|No match for

.br.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.cn.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.eu.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.hu.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.no.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.qc.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.sa.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.se.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.se.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.us.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.uy.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.za.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.ac|whois.nic.ac|No match for

.co.ac|whois.nic.ac|No match for

.gv.ac|whois.nic.ac|No match for

.or.ac|whois.nic.ac|No match for

.ac.ac|whois.nic.ac|No match for

.af|whois.netnames.net|No Match

.am|whois.nic.am|No match

.as|whois.nic.as|Domain Not Found

.at|whois.nic.at|nothing found

.ac.at|whois.nic.at|nothing found

.co.at|whois.nic.at|nothing found

.gv.at|whois.nic.at|nothing found

.or.at|whois.nic.at|nothing found

.asn.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.com.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.edu.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.org.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.net.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.id.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

.be|whois.dns.be:4343|NOTLD-Status: FREE|get 1.0

.ac.be|whois.dns.be|No such domain

.br|whois.nic.br|No match for

.adm.br|whois.nic.br|No match for

.adv.br|whois.nic.br|No match for

.am.br|whois.nic.br|No match for

.arq.br|whois.nic.br|No match for

.art.br|whois.nic.br|No match for

.bio.br|whois.nic.br|No match for

.cng.br|whois.nic.br|No match for

.cnt.br|whois.nic.br|No match for

.com.br|whois.nic.br|No match for

.ecn.br|whois.nic.br|No match for

.eng.br|whois.nic.br|No match for

.esp.br|whois.nic.br|No match for

.etc.br|whois.nic.br|No match for

.eti.br|whois.nic.br|No match for

.fm.br|whois.nic.br|No match for

.fot.br|whois.nic.br|No match for

.fst.br|whois.nic.br|No match for

.g12.br|whois.nic.br|No match for

.gov.br|whois.nic.br|No match for

.ind.br|whois.nic.br|No match for

.inf.br|whois.nic.br|No match for

.jor.br|whois.nic.br|No match for

.lel.br|whois.nic.br|No match for

.med.br|whois.nic.br|No match for

.mil.br|whois.nic.br|No match for

.net.br|whois.nic.br|No match for

.nom.br|whois.nic.br|No match for

.ntr.br|whois.nic.br|No match for

.odo.br|whois.nic.br|No match for

.org.br|whois.nic.br|No match for

.ppg.br|whois.nic.br|No match for

.pro.br|whois.nic.br|No match for

.psc.br|whois.nic.br|No match for

.psi.br|whois.nic.br|No match for

.rec.br|whois.nic.br|No match for

.slg.br|whois.nic.br|No match for

.tmp.br|whois.nic.br|No match for

.tur.br|whois.nic.br|No match for

.tv.br|whois.nic.br|No match for

.vet.br|whois.nic.br|No match for

.zlg.br|whois.nic.br|No match for

.ca|whois.cira.ca|Domain status: available

.cc|whois.nic.cc|No match

.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.ac.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.com.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.edu.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.gov.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.net.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.org.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.bj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.sh.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.tj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.cq.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.he.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.nm.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.ln.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.jl.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.hl.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.js.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.zj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.ah.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.hb.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.hn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.gd.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.gx.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.hi.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.sc.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.gz.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.yn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.xz.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.sn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.gs.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.qh.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.nx.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.xj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.tw.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.hk.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.mo.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

.cx|whois.nic.cx|No match for

.cz|whois.nic.cz|No entries found

.de|whois.denic.de|free

.dk|whois.dk-hostmaster.dk|No entries found

.fo|whois.ripe.net|no entries found

.com.ec|whois.lac.net|No match found

.org.ec|whois.lac.net|No match found

.net.ec|whois.lac.net|No match found

.mil.ec|whois.lac.net|No match found

.fin.ec|whois.lac.net|No match found

.med.ec|whois.lac.net|No match found

.gov.ec|whois.lac.net|No match found

.fr|whois.nic.fr|No entries found

.tm.fr|whois.nic.fr|No entries found

.com.fr|whois.nic.fr|No entries found

.asso.fr|whois.nic.fr|No entries found

.presse.fr|whois.nic.fr|No entries found

.gf|whois.nplus.gf|not found in our database

.gs|whois.adamsnames.tc|is not registered

.co.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.org.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.net.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.ac.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.k12.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.gov.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.muni.il|whois.isoc.org.il|No data was found

.ac.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.co.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.org.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.ernet.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.gov.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.net.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.res.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.is|whois.isnic.is|No entries found

.it|whois.nic.it|AVAILABLE

.ac.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.co.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.go.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.or.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.ne.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.ac.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.co.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.go.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.ne.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.nm.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.or.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.re.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

.li|whois.nic.li|do not have an entry in our database matching your query

.lt|whois.ripe.net|Status: available

.lu|whois.dns.lu|No such domain

.asso.mc|whois.ripe.net|no entries found

.tm.mc|whois.ripe.net|no entries found

.com.mm|whois.nic.mm|No domains matched

.org.mm|whois.nic.mm|No domains matched

.net.mm|whois.nic.mm|No domains matched

.edu.mm|whois.nic.mm|No domains matched

.gov.mm|whois.nic.mm|No domains matched

.ms|whois.adamsnames.tc|is not registered

.mx|whois.nic.mx|No_Se_Encontro_El_Objeto/Object_Not_Found

.com.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.org.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.net.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.edu.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.gov.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.gob.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

.nl|whois.domain-registry.nl|is free

.no|finger.norid.no:79|is available

.nu|whois.nic.nu|NO MATCH for

.pl|whois.dns.pl|No information available

.com.pl|whois.dns.pl|No information available

.net.pl|whois.dns.pl|No information available

.org.pl|whois.dns.pl|No information available

.aid.pl|whois.dns.pl|No information available

.agro.pl|whois.dns.pl|No information available

.atm.pl|whois.dns.pl|No information available

.auto.pl|whois.dns.pl|No information available

.biz.pl|whois.dns.pl|No information available

.edu.pl|whois.dns.pl|No information available

.gmina.pl|whois.dns.pl|No information available

.gsm.pl|whois.dns.pl|No information available

.info.pl|whois.dns.pl|No information available

.mail.pl|whois.dns.pl|No information available

.miasta.pl|whois.dns.pl|No information available

.media.pl|whois.dns.pl|No information available

.mil.pl|whois.dns.pl|No information available

.nom.pl|whois.dns.pl|No information available

.pc.pl|whois.dns.pl|No information available

.priv.pl|whois.dns.pl|No information available

.realestate.pl|whois.dns.pl|No information available

.rel.pl|whois.dns.pl|No information available

.shop.pl|whois.dns.pl|No information available

.sklep.pl|whois.dns.pl|No information available

.sos.pl|whois.dns.pl|No information available

.targi.pl|whois.dns.pl|No information available

.tm.pl|whois.dns.pl|No information available

.tourism.pl|whois.dns.pl|No information available

.travel.pl|whois.dns.pl|No information available

.turystyka.pl|whois.dns.pl|No information available

.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.com.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.org.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.store.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.tm.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.firm.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.www.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.arts.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.rec.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.info.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.nom.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.nt.ro|whois.rotld.ro|No entries found

.se|whois.nic-se.se|not found

.si|whois.arnes.si|No entries found

.com.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.org.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.net.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.gov.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.sk|whois.sk-nic.sk|Not found

.st|whois.nic.st|No entries found

.tc|whois.adamsnames.tc|is not registered

.tf|whois.adamsnames.tc|is not registered

.ac.th|whois.thnic.net|No match for

.co.th|whois.thnic.net|No match for

.go.th|whois.thnic.net|No match for

.in.th|whois.thnic.net|No match for

.mi.th|whois.thnic.net|No match for

.net.th|whois.thnic.net|No match for

.or.th|whois.thnic.net|No match for

.tj|whois.nic.tj|No match

.tm|whois.nic.tm|No match

.to|monarch.tonic.to|No match for

.bbs.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.com.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.edu.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.gov.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.k12.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.mil.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.net.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.org.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

.com.tw|whois.twnic.net|No Found

.org.tw|whois.twnic.net|No Found

.net.tw|whois.twnic.net|No Found

.ac.uk|whois.ja.net|Sorry - no

.uk.co|whois.uk.co|NO MATCH

.uk.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.uk.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.gb.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.gb.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

.vg|whois.adamsnames.tc|is not registered

.ac.za|whois.co.za|No information available

.alt.za|whois.co.za|No information available

.co.za|http://co.za/cgi-bin/whois.sh?Domain=|HTTPREQUEST-No Matches

.edu.za|whois.co.za|No information available

.gov.za|whois.co.za|No information available

.mil.za|whois.co.za|No information available

.net.za|whois.co.za|No information available

.ngo.za|whois.co.za|No information available

.nom.za|whois.co.za|No information available

.org.za|http://org.za/cgi-bin/rwhois?format=full&domain=|HTTPREQUEST-Domain not registered

.school.za|whois.co.za|No information available

.tm.za|whois.co.za|No information available

.web.za|whois.co.za|No information available

.sh|whois.nic.sh|No match

.kz|whois.domain.kz|No entries found

.ch|whois.nic.ch|not have an entry

.info|whois.afilias.net|NOT FOUND

.ua|whois.net.ua|No entries found

.biz|whois.nic.biz|Not found

.ws|whois.nic.ws|No match for

.gov|whois.nic.gov|No match for

.name|whois.nic.name|No match

.ie|whois.domainregistry.ie|% Not Registered

.hk|whois.hkirc.hk|The domain has not been registered

.com.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

.org.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

.net.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

.edu.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

.us|whois.nic.us|Not found

.tk|https://partners.nic.tk/cgi-bin/whmcs-whois.taloha?d=|HTTPREQUEST-has no matches

.cd|whois.cd|No match

.aero|whois.information.aero|is available

.by|whois.ripe.net|no entries found

.ad|whois.ripe.net|no entries found

.lv|whois.ripe.net|

.eu.lv|whois.biz|Not found

.bz|whois.afilias-grs.info.|NOT FOUND

.es|http://www.realtimeregister.com/page/whois_check.php?domein=|HTTPREQUEST-es available

.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

.cl|whois.nic.cl|no existe

.ag|whois.nic.ag|does not exist

.mobi|whois.dotmobiregistry.net|NOT FOUND

.eu|whois.eu|Status: AVAILABLE

.co.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

.org.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

.net.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

.maori.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

.iwi.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

.io|whois.nic.io|No match

.la|whois.nic.la|NOT FOUND

.md|whois.nic.md|No match for

.sc|wawa.eahd.or.ug|No entries found

.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.vc|whois.adamsnames.tc|Not registered

.tw|whois.twnic.net.tw|No found

.travel|whois.nic.travel|Not found

.my|whois.mynic.net.my|does not exist in database

.com.my|whois.mynic.net.my|does not exist

.net.my|whois.mynic.net.my|does not exist

.org.my|whois.mynic.net.my|does not exist

.edu.my|whois.mynic.net.my|does not exist

.gov.my|whois.mynic.net.my|does not exist

.com.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

.net.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

.org.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

.ngo.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

.tv|whois.nic.tv|No match for

.pt|whois.dns.pt|no match

.com.pt|whois.dns.pt|no match

.edu.pt|whois.dns.pt|no match

.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

.me|whois.meregistry.net|NOT FOUND

.asia|whois.nic.asia|NOT FOUND

.fi|whois.ficora.fi|Domain not found

.com.ve|whois.nic.ve|No match for

.net.ve|whois.nic.ve|No match for

.fi|whois.ficora.fi|Domain not found

.za.net|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

.za.org|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

.org.ve|whois.nic.ve|No match for

.web.ve|whois.nic.ve|No match for

.info.ve|whois.nic.ve|No match for

.co.ve|whois.nic.ve|No match for

.tel|whois.nic.tel|Not found

.im|whois.nic.im|was not found

.za.net|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.com.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.net.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.org.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.edu.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.gov.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

.ir|whois.nic.ir|no entries found

.ru|whois.ripn.net|No entries found

.pp.ru|whois.ripn.net|No entries found

.net.ru|whois.ripn.net|No entries found

.org.ru|whois.ripn.net|No entries found

.spb.ru|whois.relcom.ru|No entries found

.msk.ru|whois.relcom.ru|No entries found

.su|whois.ripn.net|No entries found

.com.ru|whois.ripn.net|No entries found

.com.ua|whois.net.ua|No entries found

.lviv.ua|whois.net.ua|No entries found

.dn.ua|whois.net.ua|No entries found

.kh.ua|whois.net.ua|No entries found

.lg.ua|whois.net.ua|No entries found

.net.ua|whois.net.ua|No entries found

.org.ua|whois.net.ua|No entries found

.kiev.ua|whois.net.ua|No entries found

.co|whois.nic.co|Not found

.net.co|whois.nic.co|Not found

.com.co|whois.nic.co|Not found

.nom.co|whois.nic.co|Not found

.edu.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

.com.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.net.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.org.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.ind.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.edu.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.gob.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.mil.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

.pro|whois.registrypro.pro|No match

.re|whois.nic.re|No entries found

.pm|whois.nic.pm|No entries found

.tf|whois.nic.tf|No entries found

.wf|whois.nic.wf|No entries found

.yt|whois.nic.yt|No entries found

.xxx|whois.nic.xxx|NOT FOUND

ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 08 มี.ค. 2555 เปิดดู 8,293 ป้ายกำกับ PHP
^