การตรวจสอบโดเมนว่างด้วย PHP

การตรวจสอบโดเมนว่างด้วย PHP ไม่ใช่เรื่องยากเย็นแต่ประการใดครับ สามารถทำได้ด้วยการตรวจสอบกับ Whois Server โค้ดที่ผมใช้นี้เป็นการตรวจสอบในลักษณะของ Service โดยให้ผลลัพท์ในรูป XML ซึ่งต่องไปออกแบบส่วนนำผลลัพท์ไปใช้งานอีกทีนะครับ
<?php
   // domain.xml.php
   header("content-type: text/xml; charset=UTF-8");
   // รายชื่อนามสกุลที่ใช้งาน
  $dtds['com'] = array('whois.crsnic.net', 'No match for');
  $dtds['net'] = array('whois.crsnic.net', 'No match for');
  $dtds['org'] = array('whois.publicinterestregistry.net', 'NOT FOUND');
  $dtds['info'] = array('whois.afilias.net', 'NOT FOUND');
  $dtds['name'] = array('whois.nic.name', 'No match');
  $dtds['biz'] = array('whois.nic.biz', 'Not found');
  $dtds['cc'] = array('whois.nic.cc', 'No match');
  $dtds['edu'] = array('whois.internic.net', 'No match for');
  $dtds['ac.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['co.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['go.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['in.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['mi.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['net.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  $dtds['or.th'] = array('whois.thnic.net', 'No match for');
  // ค่าที่ส่งมา
  if (preg_match('/([a-z0-9\-]+).([a-z0-9.]+)/', str_replace(array('http://', 'www.'), '', trim($_GET['domain'])), $match)) {
    $domain = $match[1];
    $tld = $match[2];
    // whois server
    $whois = $dtds[$tld];
    $connection = @fsockopen($whois[0], 43, $errno, $errstr, 10);
    if ($connection) {
      fputs($connection, "$domain.$tld\n");
      // อ่านข้อมูลตอบกลับจาก server
      $response = '';
      $nameserver = array();
      while (!feof($connection)) {
         $line = fgets($connection, 128);
         if (preg_match('/name server\:(.*)[\r\n]?/iu', $line, $match)) {
            $nameserver[] = trim($match[1]);
         }
         $response .= $line;
     }
     fclose($connection);
     // ตรวจสอบข้อมูลตอบกลับ
     if (preg_match("/$whois[1]/uis", $response)) {
        $result = 'unavailable';
     } else {
        $result = 'available';
     }
  }
  // xml data
  echo '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
';
  echo '<whois>';
  echo "<domain>$domain.$tld</domain>";
  echo '<result>'.$result.'</result>';
  echo '<nameserver>'.implode(',', $nameserver).'</nameserver>';
  echo '</whois>';
}
?>

การตรวจสอบโดเมนว่างด้วยโค้ดด้านบนสามารถทำได้ง่ายๆโดยเรียก URL ที่ติดตั้ง เช่น http://www.xxx.com/domain.xml.php?domain=goragod.com ซึ่งตามที่กำหนดไว้จะสามารถตรวจสอบโดเมนนามสกุล .com .net .org .info และ โดเมนนามสกุล .th ซึ่งหากต้องการตรวจสอบนามสกุลอื่นก็สามารถเพิ่มได้ครับ ที่ตัวแปร $dtds

    .com|whois.crsnic.net|No match for

    .net|whois.crsnic.net|No match for

    .org|whois.publicinterestregistry.net|NOT FOUND

    .co.uk|whois.nic.uk|No match

    .net.uk|whois.nic.uk|No match

    .org.uk|whois.nic.uk|No match

    .ltd.uk|whois.nic.uk|No match

    .plc.uk|whois.nic.uk|No match

    .me.uk|whois.nic.uk|No match

    .edu|whois.internic.net|No match for

    .mil|whois.internic.net|No match for

    .br.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .cn.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .eu.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .hu.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .no.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .qc.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .sa.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .se.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .se.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .us.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .uy.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .za.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .ac|whois.nic.ac|No match for

    .co.ac|whois.nic.ac|No match for

    .gv.ac|whois.nic.ac|No match for

    .or.ac|whois.nic.ac|No match for

    .ac.ac|whois.nic.ac|No match for

    .af|whois.netnames.net|No Match

    .am|whois.nic.am|No match

    .as|whois.nic.as|Domain Not Found

    .at|whois.nic.at|nothing found

    .ac.at|whois.nic.at|nothing found

    .co.at|whois.nic.at|nothing found

    .gv.at|whois.nic.at|nothing found

    .or.at|whois.nic.at|nothing found

    .asn.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .com.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .edu.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .org.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .net.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .id.au|whois-check.ausregistry.net.au|---Available

    .be|whois.dns.be:4343|NOTLD-Status: FREE|get 1.0

    .ac.be|whois.dns.be|No such domain

    .br|whois.nic.br|No match for

    .adm.br|whois.nic.br|No match for

    .adv.br|whois.nic.br|No match for

    .am.br|whois.nic.br|No match for

    .arq.br|whois.nic.br|No match for

    .art.br|whois.nic.br|No match for

    .bio.br|whois.nic.br|No match for

    .cng.br|whois.nic.br|No match for

    .cnt.br|whois.nic.br|No match for

    .com.br|whois.nic.br|No match for

    .ecn.br|whois.nic.br|No match for

    .eng.br|whois.nic.br|No match for

    .esp.br|whois.nic.br|No match for

    .etc.br|whois.nic.br|No match for

    .eti.br|whois.nic.br|No match for

    .fm.br|whois.nic.br|No match for

    .fot.br|whois.nic.br|No match for

    .fst.br|whois.nic.br|No match for

    .g12.br|whois.nic.br|No match for

    .gov.br|whois.nic.br|No match for

    .ind.br|whois.nic.br|No match for

    .inf.br|whois.nic.br|No match for

    .jor.br|whois.nic.br|No match for

    .lel.br|whois.nic.br|No match for

    .med.br|whois.nic.br|No match for

    .mil.br|whois.nic.br|No match for

    .net.br|whois.nic.br|No match for

    .nom.br|whois.nic.br|No match for

    .ntr.br|whois.nic.br|No match for

    .odo.br|whois.nic.br|No match for

    .org.br|whois.nic.br|No match for

    .ppg.br|whois.nic.br|No match for

    .pro.br|whois.nic.br|No match for

    .psc.br|whois.nic.br|No match for

    .psi.br|whois.nic.br|No match for

    .rec.br|whois.nic.br|No match for

    .slg.br|whois.nic.br|No match for

    .tmp.br|whois.nic.br|No match for

    .tur.br|whois.nic.br|No match for

    .tv.br|whois.nic.br|No match for

    .vet.br|whois.nic.br|No match for

    .zlg.br|whois.nic.br|No match for

    .ca|whois.cira.ca|Domain status: available

    .cc|whois.nic.cc|No match

    .cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .ac.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .com.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .edu.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .gov.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .net.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .org.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .bj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .sh.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .tj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .cq.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .he.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .nm.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .ln.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .jl.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .hl.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .js.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .zj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .ah.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .hb.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .hn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .gd.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .gx.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .hi.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .sc.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .gz.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .yn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .xz.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .sn.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .gs.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .qh.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .nx.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .xj.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .tw.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .hk.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .mo.cn|whois.cnnic.net.cn|no matching record

    .cx|whois.nic.cx|No match for

    .cz|whois.nic.cz|No entries found

    .de|whois.denic.de|free

    .dk|whois.dk-hostmaster.dk|No entries found

    .fo|whois.ripe.net|no entries found

    .com.ec|whois.lac.net|No match found

    .org.ec|whois.lac.net|No match found

    .net.ec|whois.lac.net|No match found

    .mil.ec|whois.lac.net|No match found

    .fin.ec|whois.lac.net|No match found

    .med.ec|whois.lac.net|No match found

    .gov.ec|whois.lac.net|No match found

    .fr|whois.nic.fr|No entries found

    .tm.fr|whois.nic.fr|No entries found

    .com.fr|whois.nic.fr|No entries found

    .asso.fr|whois.nic.fr|No entries found

    .presse.fr|whois.nic.fr|No entries found

    .gf|whois.nplus.gf|not found in our database

    .gs|whois.adamsnames.tc|is not registered

    .co.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .org.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .net.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .ac.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .k12.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .gov.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .muni.il|whois.isoc.org.il|No data was found

    .ac.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .co.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .org.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .ernet.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .gov.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .net.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .res.in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .is|whois.isnic.is|No entries found

    .it|whois.nic.it|AVAILABLE

    .ac.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .co.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .go.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .or.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .ne.jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .ac.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .co.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .go.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .ne.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .nm.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .or.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .re.kr|whois.nic.or.kr|is not registered

    .li|whois.nic.li|do not have an entry in our database matching your query

    .lt|whois.ripe.net|Status: available

    .lu|whois.dns.lu|No such domain

    .asso.mc|whois.ripe.net|no entries found

    .tm.mc|whois.ripe.net|no entries found

    .com.mm|whois.nic.mm|No domains matched

    .org.mm|whois.nic.mm|No domains matched

    .net.mm|whois.nic.mm|No domains matched

    .edu.mm|whois.nic.mm|No domains matched

    .gov.mm|whois.nic.mm|No domains matched

    .ms|whois.adamsnames.tc|is not registered

    .mx|whois.nic.mx|No_Se_Encontro_El_Objeto/Object_Not_Found

    .com.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .org.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .net.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .edu.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .gov.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .gob.mx|whois.nic.mx|Object_Not_Found

    .nl|whois.domain-registry.nl|is free

    .no|finger.norid.no:79|is available

    .nu|whois.nic.nu|NO MATCH for

    .pl|whois.dns.pl|No information available

    .com.pl|whois.dns.pl|No information available

    .net.pl|whois.dns.pl|No information available

    .org.pl|whois.dns.pl|No information available

    .aid.pl|whois.dns.pl|No information available

    .agro.pl|whois.dns.pl|No information available

    .atm.pl|whois.dns.pl|No information available

    .auto.pl|whois.dns.pl|No information available

    .biz.pl|whois.dns.pl|No information available

    .edu.pl|whois.dns.pl|No information available

    .gmina.pl|whois.dns.pl|No information available

    .gsm.pl|whois.dns.pl|No information available

    .info.pl|whois.dns.pl|No information available

    .mail.pl|whois.dns.pl|No information available

    .miasta.pl|whois.dns.pl|No information available

    .media.pl|whois.dns.pl|No information available

    .mil.pl|whois.dns.pl|No information available

    .nom.pl|whois.dns.pl|No information available

    .pc.pl|whois.dns.pl|No information available

    .priv.pl|whois.dns.pl|No information available

    .realestate.pl|whois.dns.pl|No information available

    .rel.pl|whois.dns.pl|No information available

    .shop.pl|whois.dns.pl|No information available

    .sklep.pl|whois.dns.pl|No information available

    .sos.pl|whois.dns.pl|No information available

    .targi.pl|whois.dns.pl|No information available

    .tm.pl|whois.dns.pl|No information available

    .tourism.pl|whois.dns.pl|No information available

    .travel.pl|whois.dns.pl|No information available

    .turystyka.pl|whois.dns.pl|No information available

    .ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .com.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .org.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .store.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .tm.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .firm.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .www.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .arts.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .rec.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .info.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .nom.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .nt.ro|whois.rotld.ro|No entries found

    .se|whois.nic-se.se|not found

    .si|whois.arnes.si|No entries found

    .com.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .org.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .net.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .gov.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .sk|whois.sk-nic.sk|Not found

    .st|whois.nic.st|No entries found

    .tc|whois.adamsnames.tc|is not registered

    .tf|whois.adamsnames.tc|is not registered

    .ac.th|whois.thnic.net|No match for

    .co.th|whois.thnic.net|No match for

    .go.th|whois.thnic.net|No match for

    .in.th|whois.thnic.net|No match for

    .mi.th|whois.thnic.net|No match for

    .net.th|whois.thnic.net|No match for

    .or.th|whois.thnic.net|No match for

    .tj|whois.nic.tj|No match

    .tm|whois.nic.tm|No match

    .to|monarch.tonic.to|No match for

    .bbs.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .com.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .edu.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .gov.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .k12.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .mil.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .net.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .org.tr|whois.metu.edu.tr|No match found

    .com.tw|whois.twnic.net|No Found

    .org.tw|whois.twnic.net|No Found

    .net.tw|whois.twnic.net|No Found

    .ac.uk|whois.ja.net|Sorry - no

    .uk.co|whois.uk.co|NO MATCH

    .uk.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .uk.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .gb.com|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .gb.net|whois.centralnic.com|DOMAIN NOT FOUND

    .vg|whois.adamsnames.tc|is not registered

    .ac.za|whois.co.za|No information available

    .alt.za|whois.co.za|No information available

    .co.za|http://co.za/cgi-bin/whois.sh?Domain=|HTTPREQUEST-No Matches

    .edu.za|whois.co.za|No information available

    .gov.za|whois.co.za|No information available

    .mil.za|whois.co.za|No information available

    .net.za|whois.co.za|No information available

    .ngo.za|whois.co.za|No information available

    .nom.za|whois.co.za|No information available

    .org.za|http://org.za/cgi-bin/rwhois?format=full&domain=|HTTPREQUEST-Domain not registered

    .school.za|whois.co.za|No information available

    .tm.za|whois.co.za|No information available

    .web.za|whois.co.za|No information available

    .sh|whois.nic.sh|No match

    .kz|whois.domain.kz|No entries found

    .ch|whois.nic.ch|not have an entry

    .info|whois.afilias.net|NOT FOUND

    .ua|whois.net.ua|No entries found

    .biz|whois.nic.biz|Not found

    .ws|whois.nic.ws|No match for

    .gov|whois.nic.gov|No match for

    .name|whois.nic.name|No match

    .ie|whois.domainregistry.ie|% Not Registered

    .hk|whois.hkirc.hk|The domain has not been registered

    .com.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

    .org.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

    .net.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

    .edu.hk|whois.hkdnr.net.hk|The domain has not been registered

    .us|whois.nic.us|Not found

    .tk|https://partners.nic.tk/cgi-bin/whmcs-whois.taloha?d=|HTTPREQUEST-has no matches

    .cd|whois.cd|No match

    .aero|whois.information.aero|is available

    .by|whois.ripe.net|no entries found

    .ad|whois.ripe.net|no entries found

    .lv|whois.ripe.net|

    .eu.lv|whois.biz|Not found

    .bz|whois.afilias-grs.info.|NOT FOUND

    .es|http://www.realtimeregister.com/page/whois_check.php?domein=|HTTPREQUEST-es available

    .jp|whois.nic.ad.jp|No match!!

    .cl|whois.nic.cl|no existe

    .ag|whois.nic.ag|does not exist

    .mobi|whois.dotmobiregistry.net|NOT FOUND

    .eu|whois.eu|Status: AVAILABLE

    .co.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

    .org.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

    .net.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

    .maori.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

    .iwi.nz|whois.srs.net.nz|220 Available

    .io|whois.nic.io|No match

    .la|whois.nic.la|NOT FOUND

    .md|whois.nic.md|No match for

    .sc|wawa.eahd.or.ug|No entries found

    .sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .vc|whois.adamsnames.tc|Not registered

    .tw|whois.twnic.net.tw|No found

    .travel|whois.nic.travel|Not found

    .my|whois.mynic.net.my|does not exist in database

    .com.my|whois.mynic.net.my|does not exist

    .net.my|whois.mynic.net.my|does not exist

    .org.my|whois.mynic.net.my|does not exist

    .edu.my|whois.mynic.net.my|does not exist

    .gov.my|whois.mynic.net.my|does not exist

    .com.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

    .net.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

    .org.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

    .ngo.ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

    .ph|http://www.domains.ph/WhoIs.asp?Domain=|HTTPREQUEST-is still available for registration

    .tv|whois.nic.tv|No match for

    .pt|whois.dns.pt|no match

    .com.pt|whois.dns.pt|no match

    .edu.pt|whois.dns.pt|no match

    .in|whois.inregistry.in|NOT FOUND

    .me|whois.meregistry.net|NOT FOUND

    .asia|whois.nic.asia|NOT FOUND

    .fi|whois.ficora.fi|Domain not found

    .com.ve|whois.nic.ve|No match for

    .net.ve|whois.nic.ve|No match for

    .fi|whois.ficora.fi|Domain not found

    .za.net|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

    .za.org|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

    .org.ve|whois.nic.ve|No match for

    .web.ve|whois.nic.ve|No match for

    .info.ve|whois.nic.ve|No match for

    .co.ve|whois.nic.ve|No match for

    .tel|whois.nic.tel|Not found

    .im|whois.nic.im|was not found

    .za.net|http://www.za.net/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-No such domain

    .gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .com.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .net.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .org.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .edu.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .gov.gr|http://grwhois.ics.forth.gr:800/plainwhois/plainWhois?domainName=|HTTPREQUEST-not exist

    .ir|whois.nic.ir|no entries found

    .ru|whois.ripn.net|No entries found

    .pp.ru|whois.ripn.net|No entries found

    .net.ru|whois.ripn.net|No entries found

    .org.ru|whois.ripn.net|No entries found

    .spb.ru|whois.relcom.ru|No entries found

    .msk.ru|whois.relcom.ru|No entries found

    .su|whois.ripn.net|No entries found

    .com.ru|whois.ripn.net|No entries found

    .com.ua|whois.net.ua|No entries found

    .lviv.ua|whois.net.ua|No entries found

    .dn.ua|whois.net.ua|No entries found

    .kh.ua|whois.net.ua|No entries found

    .lg.ua|whois.net.ua|No entries found

    .net.ua|whois.net.ua|No entries found

    .org.ua|whois.net.ua|No entries found

    .kiev.ua|whois.net.ua|No entries found

    .co|whois.nic.co|Not found

    .net.co|whois.nic.co|Not found

    .com.co|whois.nic.co|Not found

    .nom.co|whois.nic.co|Not found

    .edu.sg|whois.nic.net.sg|Domain Not Found

    .com.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .net.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .org.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .ind.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .edu.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .gob.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .mil.gt|http://www.gt/cgi-bin/whois.cgi?domain=|HTTPREQUEST-DOMINIO NO REGISTRADO

    .pro|whois.registrypro.pro|No match

    .re|whois.nic.re|No entries found

    .pm|whois.nic.pm|No entries found

    .tf|whois.nic.tf|No entries found

    .wf|whois.nic.wf|No entries found

    .yt|whois.nic.yt|No entries found

    .xxx|whois.nic.xxx|NOT FOUND

ผู้เขียน Goragod โพสต์เมื่อ 08 มี.ค. 2555 เปิดดู 5,051 ป้ายกำกับ PHP

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^