การตรวจสอบว่ามีฟังก์ชั่นของ Javascript อยู่หรือไม่

การตรวจสอบว่ามีฟังก์ชั่นอยู่จริงหรือไม่ ของ Javascript สามารถทำได้ง่ายๆครับ ด้วยคีย์เวิร์ด typeof เช่น
function testFunction(x){
  alert(x);
}

ฟังก์ชั่นด้านบนสามารถตรวจสอบได้ ดังนี้
if (typeof testFunction == 'function') {
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น
  testFunction.call(arguments);
}

แต่ถ้าชื่อของฟังก์ชั่นที่ต้องการตรวจสอบอยู่ในรูปของข้อความ (เช่นต้องการตรวจสอบฟังก์ชั่นด้วย Ajax) การตรวจสอบจะยากขึ้นอีกหน่อย
// สมมุติชื่อของฟังก์ชั่นที่ต้องการตรวจสอบด้วยตัวแปร
var functionname = 'testFunction';
// ตรวจสอบฟังก์ชั่น
if (window[functionname] && typeof window[functionname] == 'function') {
  // เรียกใช้งานฟังก์ชั่น ถ้ามีฟังก์ชั่นนั้นๆ
  window[functionname](arguments);
}
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 08 มิ.ย. 2556 เปิดดู 3,687 ป้ายกำกับ JavascriptAjax
^