การตรวจสอบว่ามี user นี้อยู่แล้วหรือไม่

ทดสอบโค้ดดังนี้ ครั้งแรกให้กรอก user ว่า admin ครั้งที่ 2 ให้ลองเปลี่ยนเป็นชื่อ อื่น ในที่นี้ผมสมมุติให้มีชื่อ admin อยู่แล้ว

<?
  //รับค่าที่มาจากการกรอก แล้วคลิกตกลงในฟอร์ม
  $action=$_POST["action];
  
  if (isset($action) && $action=="ตกลง") {
    
    //ค่าที่ถูกส่งมาจากการกรอกฟอร์ม
    $user_name=$_POST["user_name];
    $passwd=$_POST["passwd];
    $nickname=$_POST["nickname];
    
    //แทรกโค้ดสำหรับตรวจสอบ ว่ามี $user อยู่แล้วหรือไม่
    if ($user_name!="admin") { //ในที่นี้สมมุติว่า่มี (ถ้ากรอก user เป็น admin )ให้ปฎิบัติโค้ดนี้
      //สามารถใช้ user นี้ได้ เนื่องจากยังไม่มี user นี้
      //เมื่อเสร็จแล้วก็ให้ไปหน้าอื่นต่อ หรือ ออกจากหน้านี้ไปเลยก็ได้
      echo "<font color=green>ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว</font>";
      exit();
    }
    
    //ถ้ามีจะปฎิบัติต่อ คือแสดงฟอร์มอีกครั้ง
    //พร้อมทั้งแสดงค่าที่ส่งไปแล้วด้วย
    echo "<font color=red>มี user $user_name อยู่แล้ว กรุณาเปลี่ยนไปใช้ชื่ออื่น</font>";
  }
?>
<form method="post" action="?">
<br />ชื่อ : <input type="text" name="user_name" value="<?=$user_name?>">
<br />รหัสผ่าน : <input type="password" name="passwd">
<br />ชื่อเล่น : <input type="text" name="nickname" value="<?=$nickname?>">
<br /><input type="submit" name="action" value="ตกลง">
</form>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 6,901 ป้ายกำกับ PHPForm
^