การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ ที่กรอก

การตรวจสอบความถูกต้องของวันที่ ที่กรอก ด้วย PHP

<?
function isvaliddate($day, $month, $year) {
  $day = intval($day);
  $month = intval($month);
  $year = intval($year);
  $time = mktime(0,0,0,$month,$day,$year);
  if ($day != date("j",$time)) return false;
  if ($month != date("n",$time)) return false;
  if ($year != date("Y",$time)) return false;
  return true;
}
?>

ตัวอย่างการใช้งาน

<?
   if (isvaliddate(1, 1, 2006)) echo "วันที่ 1-1-2006 ถูกต้อง<br />";
   else echo "วันที่ 1-1-2006 ไม่ถูกต้อง<br />";

   if (isvaliddate(31, 2, 2006)) echo "วันที่ 31-2-2006 ถูกต้อง<br />";
   else echo "วันที่ 31-2-2006 ไม่ถูกต้อง<br />";
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 5,422 ป้ายกำกับ PHP
^