การ บล๊อค IP Address

กำหนดรายชื่อ ip ที่ต้องการ block ลง array หากมี ip นี้เข้ามาให้ออกจากเพจไปเลย

<?
   //รายชื่อ ip ที่ต้องการ block
   $config[blockip] = array("210.1.9.177", "127.0.0.1");

   //อ่าน ip ของเครื่องที่เข้ามา
   if ($_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR]) $ip = $_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR];
   else $ip = $_SERVER[REMOTE_ADDR];

   //วนลูปตรวจสอบ ip กับ แอเรย์ blockip ถ้าตรงกันให้ออกจากหน้านี้ไปเลย
   for ($i=0; $i<count($config[blockip]); $i++) {
      if ($ip==$config[blockip][$i]) exit();
   }

   //ทำงานต่อถ้าเป็น ip ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ
?>
ผู้เขียน goragod โพสต์เมื่อ 02 เม.ย. 2551 เปิดดู 8,032 ป้ายกำกับ PHP
^