A-AA+then

กำหนดรายชื่อ ip ที่ต้องการ block ลง array หากมี ip นี้เข้ามาให้ออกจากเพจไปเลย

<?
  //รายชื่อ ip ที่ต้องการ block
   $config[blockip] = array("210.1.9.177", "127.0.0.1");

  //อ่าน ip ของเครื่องที่เข้ามา
   if ($_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR]) $ip = $_SERVER[HTTP_X_FORWARDED_FOR];
   else $ip = $_SERVER[REMOTE_ADDR];

  //วนลูปตรวจสอบ ip กับ แอเรย์ blockip ถ้าตรงกันให้ออกจากหน้านี้ไปเลย
   for ($i=0; $i<count($config[blockip]); $i++) {
      if ($ip==$config[blockip][$i]) exit();
   }

  //ทำงานต่อถ้าเป็น ip ที่ไม่อยู่ในรายชื่อ
?>

PHP

Relate

^