สอบถามวิธีดึงเนื้อหาจากเว็บอื่นมาแสดงในหน้าเรา

พอจะมีวิธีดึงข่าวจากเว็บอื่นมาไว้ที่หน้าเรา   กรณีที่ไม่ใช้ iframe จะมีวิธีอื่นอีกไหมครับ  คือว่า ผมดึงข่าวจากเว็บอื่น โดย ใช้โค้ด 

<script type="text/javascript" src="http://www.christnotes.org/syndicate.php?content=dbv&amp;type=js2&amp;tw=auto&amp;tbg=FFFFFF&amp;bw=0&amp;bc=000000&amp;ta=C&amp;tc=000000&amp;tf=Arial&amp;ts=18&amp;ty=B&amp;va=L&amp;vc=000000&amp;vf=Arial&amp;vs=12&amp;tt=1&amp;trn=NIV"></script>

 ทีนี้ ถ้าเว็บที่เราดึงเนื้อหามาแสดง เกิดล่ม มันจะทำให้เราเว็บช้าด้วย เพราะต้องรอโหลดตัวนี้ ให้เสร็จก่อน ครับ... ขอบคุณครับ 
17 พ.ย. 2553 2 2,945

คำถามก็คือ เว็บที่เราดึงเนื้อหาเขามาแสดง เขาอนุญาติหรือไม่ ครับ (ถ้าไม่....ผมไม่เกี่ยวครับ)ในกรณีที่เว็บต้นทางอนุญาติให้เรานำเนืิ้อหาไปใช้งานได้ ก็แสดงว่าทางเว็บได้จัดเตรียมข้อมูลที่เราสามารถจะใช้แสดงได้ไว้ให้แล้ว เราอาจเลือกใช้วิธี cache ข้อความไว้ก็ได้ครับ ด้วยการเก็บข้อมูลที่ทางเว็บเป้นผู้กระจายไว้เป็นไฟล์บน Server ของเรา เมื่อเราต้องการแสดง ก็ให้โหลดจากเว็บเรา แทนเว็บต้นทางครับการ cache อาจจะมีปัญหาเรื่องความทันสมัยนะครับ เนื่องจาก เมื่อ cache แล้ว เราจะไม่มีทางรู้เลยว่า ทางเว็บต้นทางมีอะไรใหม่หรือไม่ อาจต้องใช้ด้วยความระมัดระวังวิธีอื่นๆก็อาจเป็นการอ่านข้อมูลโดยใช้ RSS ครับ (ขึ้นอยู่กับเว็บต้นทางว่ามีช่องทางใดในการให้บริการ) ยกตัวอย่างเช่น การแสดงข่าวจาก rssthai
#1

อ้อ เขาอนุญาติ ครับ  คือเขาบอกวิธีดึงเนื้อหาไปแสดงด้วยคือ ให้ ก๊อป โค้ด ที่เขาทำไว้ให้ ไปวางที่ เว็บที่เรา ปัญหาคือ เวลาเว็บเค้าล่ม มันทำให้เว็บเราช้าด้วย เพราะต้องโหลดสคริปเพื่อไปดึงเนื้อหาจากเว็บเค้าด้วยครับ... แต่ก้ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^