สอบถามวิธีดึงเนื้อหาจากเว็บอื่นมาแสดงในหน้าเรา

พอจะมีวิธีดึงข่าวจากเว็บอื่นมาไว้ที่หน้าเรา   กรณีที่ไม่ใช้ iframe จะมีวิธีอื่นอีกไหมครับ  คือว่า ผมดึงข่าวจากเว็บอื่น โดย ใช้โค้ด 

<script type="text/javascript" src="http://www.christnotes.org/syndicate.php?content=dbv&amp;type=js2&amp;tw=auto&amp;tbg=FFFFFF&amp;bw=0&amp;bc=000000&amp;ta=C&amp;tc=000000&amp;tf=Arial&amp;ts=18&amp;ty=B&amp;va=L&amp;vc=000000&amp;vf=Arial&amp;vs=12&amp;tt=1&amp;trn=NIV"></script>

 ทีนี้ ถ้าเว็บที่เราดึงเนื้อหามาแสดง เกิดล่ม มันจะทำให้เราเว็บช้าด้วย เพราะต้องรอโหลดตัวนี้ ให้เสร็จก่อน ครับ... ขอบคุณครับ 
17 พ.ย. 2553 เวลา 11:07 น. 2 1,803
^