cookie บน server ไม่ทำงาน ทำไงดี

cookie บน server ไม่ทำงาน ทำไงดี แต่ถ้าอยู่ในเครื่องก็ใช้ได้ปกติครับ
ob_start(); ก็ใส่แล้ว
11 ก.พ. 2553 1 2,528

UTF-8 หรือเปล่า

ดูเรื่อง BOM
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^