A-AA+then

cookie บน server ไม่ทำงาน ทำไงดี

1,417
cookie บน server ไม่ทำงาน ทำไงดี แต่ถ้าอยู่ในเครื่องก็ใช้ได้ปกติครับ
ob_start(); ก็ใส่แล้ว

1 ความคิดเห็น

UTF-8 หรือเปล่า

ดูเรื่อง BOM
1
^