A-AA+then

อยากได้มีการแจ้งเตือน tooltip

1,834
อยากได้มีการแจ้งเตือน tooltip เกี่ยวกับฟอร์มครับ
เหมือนเว็บนี้ครับ http://www.pagerank.net/keyword-optimizer/
ขอบคุณอีกครั้งครับ

3 ความคิดเห็น

ตัวอย่างนั่น น่าจะเป็น jQuery หรือไม่ก็ Prototype หรือไม่ก็ mootools ครับ
1

ขอบคุณครับอาจารย์

2

3
^