เรื่อง wildcard dns

จะทำ wildcard ในเครื่อง ตอนนี้ set subdomain ไว้แบบนี้ ต้องเพิ่ม หรือแก้อะไรตรงไหนอีกคะ ถึงจะใช้ได้ ตอนนี้เข้า http://localhost ได้ เข้า http://blog ได้ แต่เข้า http://aa.blog หรือ http://bb.blog ยังไม่ได้

file host

127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 blog

file httpd.conf

NameVirtualHost *:80
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
ServerAlias localhost
DocumentRoot "C:/AppServ/www"
</VirtualHost>

<VirtualHost *:80>
ServerName blog
ServerAlias *.blog
DocumentRoot "C:/AppServ/www/blog"
</VirtualHost>
02 ธ.ค. 2551 6 4,036

ไฟล์ host ครับ
ต้องกำหนดด้วย 127.0.0.1  aa.blog 127.0.0.1  bb.blog
บน localhost คงไม่สามารถมี dynamic subdomain ได้ 100% หรอหครับ เนื่องจาก IP Address ยังถูกกำหนดโดย Windows ดังนั้น คงต้องทำให้ Windows รู้จัก domain ก่อน ด้วยการกำหนดทุกโดเมนในไฟล์ host ครับ
#1

ขอบคุณค่ะ แล้วถ้าเป็นบน server จริงๆ กำหนดประมาณนี้ก็จะใช้งานได้ใช่มั้ยคะ
#2

555+++

ขึ้นกับ Server ครับ
#3

ต้องไป set dsn dns ให้ยิงไอพีมาที่ตัวเดิม แก้ที่ตัวยิง domain จาก   aa.com 202.111.1.232 มาเป็น aa.com 202.111.1.232 *.aa.com 202.111.1.232
ตรงนี้เพิ่มได้โดยคนดูแลครับเราแก้ไม่ได้ แล้วค่อยไปแก้เครื่องเราว่าจะไปที่ไหน เอา subdomain ไปทำอะไรต่อ

subdomain(by samyuranun)
setSubFolder PHP4 C:\AppServ\Apache2\conf\httpd.conf จาก #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เป็น LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so PHP5 C:\AppServ\Apache2.2\conf\httpd.conf จาก #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so เป็น LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so</p> <p>
C:\AppServ\Apache2.2\conf\extra\httpd-vhosts.conf ลบ
<VirtualHost *:80>    
ServerAdmin <a href="mailto:webmaster@dummy-host.x">webmaster@dummy-host.x</a>    
DocumentRoot "C:/Apache2.2/docs/dummy-host.x"    
ServerName dummy-host.x    
ServerAlias <a href="http://www.dummy-host.x">www.dummy-host.x</a>    
ErrorLog "logs/dummy-host.x-error.log"    
CustomLog "logs/dummy-host.x-access.log" common
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>    
ServerAdmin <a href="mailto:webmaster@dummy-host2.x">webmaster@dummy-host2.x</a>    
DocumentRoot "C:/Apache2.2/docs/dummy-host2.x"    
ServerName dummy-host2.x    
ErrorLog "logs/dummy-host2.x-error.log"    
CustomLog "logs/dummy-host2.x-access.log" common
</VirtualHost>
เพิ่ม เพิ่มส่วน VirtualHost Xampp
C:\xampp\xampp\apache\conf\httpd.conf จาก
#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
เป็น
LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
LoadModule autoindex_color_module modules/mod_autoindex_color.so

C:\xampp\xampp\apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf เพิ่มส่วน VirtualHost
<!--------------------------------------------ส่วน VirtualHost --------------------------------------------->
<VirtualHost *:80>
ServerName sam.com
DocumentRoot "C:/AppServ/www"
RewriteEngine on RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www|ftp|mail).sam.com
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^(.*).sam.com
RewriteRule (.*) /user/%1/ [L]
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName example.com
DocumentRoot "C:/AppServ/www/"
</VirtualHost>
<VirtualHost *:80>
ServerName localhost
DocumentRoot C:/AppServ/www
</VirtualHost>
<!--------------------------------------------จบ ส่วน VirtualHost --------------------------------------------->
แต่ถ้ารองเครื่องเราก็ทำ setLoopToLocal C:\windows\system32\drivers\etc\hosts จาก 127.0.0.1 localhost เพิ่ม hosts
<!--------------------------------------------ส่วน hosts --------------------------------------------->
202.57.184.81 qa.cs.siam.edu
127.0.0.1 localhost
127.0.0.1 phpmyadmin.localhost
127.0.0.1 c.host.com
127.0.0.1 d.host.com
127.0.0.1 e.host.com
<!--------------------------------------------จบส่วน hosts --------------------------------------------->
**เอาไปแก้ชื่อเอาเองละกันครับ
#4

ย้ายเอาไปใส่ไว้ในบล๊อกสิท่าน บทความน่าสนใจดี
#5

ใส่ไปแล้ว ของผมทำเองครับ

#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^