A-AA+then

มีเรื่องสงสัยจะถามครับ

1,759
คือผมเขียน php เป็น application ใช้ในเครื่อข่ายนะครับ
ผมอยากเขียน php ให้มันสั่ง print เครื่อง printer ได้เลย(เครื่อง default) โดยไม่ต้องมี dialog ให้เลือกเครื่อง printer นะครับ

1 ความคิดเห็น

ต้อง set ที่ default ของ printer ไว้ครับ

เท่าที่ทราบ ไม่มีคำสั่ใด ของ Javascript เพื่อเลือก printer ครับ มีแต่คำสั่งพิมพ์
1
^