A-AA+then

ขอคำชี้แนะหน่อย คับ

1,917
ผมต้องการให้ กรอบด้านบนกับด้านล่าง อยู่คงที่ติดกับด้านบนและด้านล่าง โดยที่ให้ในส่วนของตรงกลางให้ แปรผันตามขนาดของหน้าจอ จะทำได้มั้ยครับ

2 ความคิดเห็น

ตารางไงครับ ง่ายดี

ถ้าใช้ CSS+DIV อาจต้องใช้ Javascript ช่วย แต่ถ้าเป็นตาราง สามารถกำหนดเป็น % ได้ ทำให้เปลี่ยนขนาดตามขนาดจอได้

ส่วนตาราง ถ้าต้องการให้ทุกกรอบชิดติดกันโดยไม่มีช่องว่าง ให้กำหนด cellpadding และ cellspacing ให้เป็น 0 ครับ

1

ครับเห็นด้วยกับการใช้ตารางครับ เมื่อก่อนเคยคิดจะใช้ div ปรับยากครับ ตารางง่ายสุดครับ
2
^