A-AA+then

การใช้งาน strip_tags

2,148
ถ้า หน้าเว็ปเป็น utf-8 ฐานข้อมูลเป็น utf-8 ตอนจะ substr โดยใช้คำสั่ง substr(strip_tags("ข้อความ"),0,50);  มันจะตัดข้อความออกมาโดยจะติด สี่เหลี่ยมาด้วย กบน�...

แก้ยังไงครับ

5 ความคิดเห็น

1

ใช้แบบนี้เหรอป่าวครับ $title =  substr_utf8(($result[title]),1,10);  ผมใช้แล้วมันไม่ม่ค่าอารายออกมาเรยครับ ความยาวของตัวอักษร ร้อยกว่าครับ
ขอบคุณครับ
2

แก้ไขให้แล้วครับ กลับไปดูใหม่
3

ได้แล้วครับ ขอบคุณครับ
4

ขอถามต่ออีกหน่อยครับ
ถ้าจะตัดข้อความมากกว่า 500 ได้ไหมครับ..

ผมลองใส่ข้อความเกิน 500 ไปมันไม่ได้เลย

ขอบคุณครับ
5
^