A-AA+then

ผมอยากทำแผนที่เหมือนเว็บนี้อะ

2,439
http://www.ddproperty.com/
ผมอยากทำแผนที่เหมือนเว็บนี้อะครับแต่ไม่รู้วิธีทำ เพราะต้องนำไปใช้ในโปรเจคครับช่วยชี้แนะด้วยครับ
จะเป็นพระคุณอย่างมากครับ

1 ความคิดเห็น

1.ทดลองใช้ Google Map แสดงผลอย่างง่ายๆ เช่น แสดงผลจังหวดที่ตัวเองอยู่ ดูว่ามีการทำงานยังไง
2.หาพิกัดของพื้นที่ จังหวัด อำเภอ หรือตำบล

ข้อ 2 คงยาก แล้ใชเวลานานสุด ส่วนข้อ 1 แค่เริ่มวันนี้ ก็เป็นวันนี้ ตัวอย่าง Google Map ก็มีเยอะไปครับ ทั้งไทยและ อังกฤษ แค่แสดงผลตามตำแหน่งที่ต้องการให้ได้ก่อนก็พอ
1
^