การแก้ไข combobox

จาก บทความ เรื่อง บทที่ 10 ใช้งาน Combobox ที่ทำงานสัมพันธ์กัน ด้วย AJAX

คือทำเวบขายสินค้า ใช้ combobox ในการเลือก ยี่ห้อ รุ่น ปี สมารถเพิ่มได้ปกติ แต่ถ้าจะ แก้ไขสินค้า โดยปรับเปลี่ยน ยี่ห้อ รุ่น ปี  จะต้องทำอย่างไรค่ะ

12 พ.ย. 2551 เวลา 21:13 น. 3 2,324

คำถามกว้างไป ไม่รู้ว่าติดตรงไหน ช่วยถามเป็นเรื่องๆไปได้มั้ย

หลักการทั่วๆไป ของการแก้ไข มันก็เหมือนกัยตอน เพิ่มนั่นแหละ ปกติที่ผมทำบ่อยๆ หน้าแก้ไขข้อมูลกับหน้า สร้างข้อมูลผมก็ใช้หน้าเดียวกัน ตัวอย่างง่ายสุดที่พอจะหาได้ก็ลองดูการแก้ไขข้อมูลสมาชิกของ GCMS จะเป็นลักษณะเดียวกัน
#1

$quu=mysql_query("select * from register  where register_id=$ppro_id");
  $rrr=mysql_fetch_array($quu);  
 $r=$rrr[register_amphur];
 //ค่า $r คือค่าที่เก็บไอดีของอำเภอไว้แล้ว
if ($data=='amphur') {
    $sql="select * from amphur order by id";
    $result = mysql_query($sql);
    echo "<select name='amphur' onChange=\"dochange('tumbon', this.value)\"> ";
    while($fetcharr = mysql_fetch_array($result)) {
      $val = $fetcharr['amp_code'];
      $label = $fetcharr['amp_name'];
      if ($val==$r){   //เช็คค่าถ้า $r ตรงกับไอดีไหนให้ selected ออกมา
               echo "<option value='$val' selected>$label</option> " ;
  }
 else
 {
         echo "<option value=\"$val\" >$label</option>
" ;
   }
    }
  }

พอแสดงค่า มันจะไม่โชว์ ตาม ค่าที่มาจาก $r  ค่ะ
#2

ลองดู http://www.goragod.com/knowledge-....html ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^