A-AA+then

ถามเรื่องปุ่ม radio ให้มัน disabled

1,958

ถามเรื่องปุ่ม radio ถ้าคลิกแล้วให้มัน disabled เลย ทำอย่างไร

3 ความคิดเห็น

ขออนุญาตแชร์นะครับ

เติม

disabled="disabled" เช่น <input type="radio" value="4" disabled="disabled">
 
1

<input ..... onclick="this.disabled=true" />

onclick คือ event และ javscript ที่ใช้คือ this.disabled=true 

<input type="radio" value="4" disabled="disabled" />

ใช้สำหรับทำให้มัน disabled ตั้งแต่ตอนสร้างครับ

แบ่งปันความรู้ความคิดเห็นให้กับผู้อื่นไม่ต้องขออนุญาติครับ เป็นสิ่งดีงามที่ควรทำครับ
2

ขอบคุณครับ

3
^