A-AA+then

ถามเรื่องการปรับ FCKeditor แบบเว็บนี้หน่อยครับ

2,477

ผมอยากทราบวิธีปรับ FCKeditor ให้เวลา enter แล้วมันใช้ tag <br> แทน <p> ครับ

และอยากให้อาจารย์เขียนบนความเกี่ยวกับการ config FCKeditor ด้วยครับ ขอบคุณครับ

2 ความคิดเห็น

fckconfig.js ครับ

FCKConfig.EnterMode = 'br' ;           // p | div | br
FCKConfig.ShiftEnterMode = 'p' ;    // p | div | br
1

 ขอบคุณครับ
2
^