[PHP] ส่งค่าจาก form ไปแล้วได้ค่าว่างครับ


พอดีผมส่งค่าจากฟอร์มไปแล้วมันเป็นค่าว่าง ครับ

นี่เป็นตัวอย่างโค้ด ครับ

form.php

<html>
<head>
<form name="form1" method="post" action="form2.php">
ชื่อ
<input type="text" name="name">
<br>
นามสกุล
<input type="text" name="surname">
<br>
<br>
<input type="submit" value="Submit">
<input type="reset"value="Reset">
</form>
</body>
</html>


form2.php


<html>
<body>
ชื่อ<? echo"$name" ?>
นามสกุล<? echo "$surname" ?>
<?
if($name=='')
{
 echo "<br>name is NULL";
}if($surname==''){
 echo"<br>surname is NULL";
}
?>

</body>
</html>


แล้ว ผลลัพออกมา


ชื่อ นามสกุล
name is NULL
surname is NULL


เลยสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นค่าว่างครับ แล้วมีวิธีแก้ปัญหายังไงครับ


ขอบคุณล่วงหน้าครับ
07 พ.ย. 2551 เวลา 16:48 น. 6 12,609
^