เกี่ยวกับ file (รอบสอง)

ถ้าผมมี form ตามนี้

  <form action="logread.php" method="post" enctype="multipart/form-data" name="frmBook" target="_new">
    <table width="515" border="1" cellpadding="1" cellspacing="0" bordercolor="#FFFFFF">
      <tr bgcolor="#666666">
        <td colspan="2">&nbsp;</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>File Name</td>
        <td><input type="file" name="file_source" id="file_source" class="edt" ></td>
      </tr>
      <tr>
        <td>&nbsp;</td>
        <td>
  <input type="submit" name="btnShow" value="Show" >
  </td>
      </tr>
    </table>
</form>

ที่ไฟล์ logread.php ผลรับไฟล์โดยใช้ คำสั่ง $fcontents = file($file_source);

ซึ่งก้ไปทำการอ่านไฟล์ (ไฟล์จะเป็น text หลายๆๆบรรทัด)
แล้วปัญหาก็คือ ทำยังไงผมจะส่งไฟล์ที่ได้จากการอ่านไปให้อีกหน้าหนึ่งได้ครับ

ขอบคุณครับ
06 พ.ย. 2551 เวลา 19:40 น. 5 1,794
^