A-AA+then

เกี่ยวกับการใช้คำสั่ง file

2,076
ถ้าผมต้องการอ่านไฟล์ ผมใช้คำสั่ง file($file) มันจะมีปัญหาถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่มากๆ มันจะอ่านไม่ได้ หรือ อ่านเพี้ยน มีวิธีแก้หรือป่าวครับ

ขอบคุณครับ

1 ความคิดเห็น

ใหญ่ขาดไหน?
เป็น M ก็อ่านได้

ยังมี fread อีกที่ใช้ไ้ด้

อ้อ ความผิดพลาดการอ่านไฟล์ขนาดใหญ่อาจถูกจำกัดโดย php ก็ได้ ที่ตัวแปร memory_limit ใน php.ini
1
^