ดึงข้อมูลจากไฟล์ php ที่เป็นตารางไม่ได้ครับ

test.php

echo"<tr>
           <td>115</td>
           <td>115</td>
           <td>115</td>
         </tr>";
----------------------------------------------

showtest.php

<body>
   <table>(ดึงข้อมูลได้แล้วจะให้โชว์ตรงนี้ แต่ข้อมูลไม่ออก)</table>
                (แต่เอามาให้มันโชว์ตรงนี้ ที่ไม่ได้อยู่ใน table มันดันออก งง ครับ)
</body>
04 พ.ย. 2551 เวลา 15:19 น. 4 1,997
^