A-AA+then

ตารางรายงานการจอง

2,048

ตารางแสดงรายการจองของแต่ละวันแบบนี้ เขาเขียนกันอย่างไร แนะนำด้วยครับ

3 ความคิดเห็น

CSS ก็ทำได้ครับ

แต่อย่าถามนะว่าทำไง เรื่องมันคงยาว.................................................................

ไปลองทำดูก่อน

ผมว่าง่ายๆนะ ใช้วิธีกำหนด พื้นหลัง ให้กับ ตาราง ตาม cell ที่มีการจอง ก็น่าจะง่ายสุด ใช้รูปภาพ หรือ สี ก็ได้

1

อาจารย์ครับ แล้วตารางการจองต้องมี field ที่เก็บเวลาตั้งแต่ 8.00 - 01.00 ทั้งหมด 18 field หรือป่าวครับ ถ้าผมเก็บ เป็น StartTime กับ EndTime แล้วมันจะ check อย่างไรสมมุติว่าจอง 09.00 -12.00 ให้ระบายสี cell ตั้งไหนถึงไหน ผมยังมองการสร้างตารางออกมาไม่ได้ครับ

2

เก็บแค่ start กับ end ก็พอ เวลาตรวจ ก็

$start = 8.00;
$end = 10.00;
for ( $i = 0 ; $i < 24 ; $i ++ )
{
  if ( $i > $start && $i < $end )
  {
   // ช่วงเวลาที่จองแล้ว
  };
};

ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนี่ ตรวจเวลาธรรมดา เคล็ดลับจริงๆ ก็คือ ใช้ เวลาเป็น mktime เท่านั้น ถึงจะตรวจได้ ตัวอย่างเป็นแค่แนวคิดนะ ใช้จริงก็ปรับปรุงเอา

3
^