A-AA+then

อยากได้โค๊ดเวลาเอาเมาร์ไปชี้แล้วแสดงประวัตินะครับ

3,212

2 ความคิดเห็น

ทำงั่ย ให้มัน alert ขึ้นมา แบบประวัติ  อธิบายหน่อยต้องไปสร้าง HTML ผมไม่สนใจข้อมูล  ที่โชวนะสนใจที่ว่า ชี้แล้ว มี ขึ้นมานะ รายละเอียดจะจัดการเอง

1

ajax tooltip มีบนเว็บ

2
^