A-AA+then

อยากจะตรวจสอบขนาดไฟล์อัพโหลด

1,979

ถ้าอยากจะตรวจสอบขนาดไฟล์ที่อัพโหลดจำนวน 5 ไฟล์ไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ (500 kb) จะตรวจสอบอย่างไรครับ การตรวจสอบชนิดทำได้แล้วจากตัวอย่างโค๊ดก่อนหน้านี้ แต่ติดตรงตรวจสอบขนาดครับ

5 ความคิดเห็น

if ($_FILES['attach']['size'][$i] <= 2048000)

{

  ....

}

else

{

   echo "ขนาดไฟล์ใหญ่เกินไป";

}

1

อันบน จาก 2048000 ให้เปลี่ยนเป็น 500000

2

มันก็เหมือนกันแหละครับ

ชนิดของไฟล์ใช้ type ขนาดของไฟล์ก็ใช้ size ครับ

1 kb. = 1024 byte ครับ

3

อ้างจากคำตอบที่ #244

อันนี้มันตรวจสอบทีละไฟล์หรือตรวจทีเดียวทั้งหมด 5 ไฟล์ครับ

4

ต้องตรวจทีละไฟล์สิครับ เวลาตรวจชนิด ก็ยังตรวจทีละไฟล์ เวลาตรวจอย่างอื่นมันก็เหมือนกับครับ

5
^