A-AA+then

อยากค้นหา ค่า ซ้ำใน array

1,911
อยากค้นหา ค่า ซ้ำใน array temp=array("a","s","d","a"); val=array("1","2","3","4") มันต้องออกประมาณนี้ a=1,4 | s=2 | d=3 มีวิธีใดบ้างที่จะจัดให้ อยู่ใน form นี้ ทำแล้ว มันยัง มี bug เลยอยากหาคนช่วย

1 ความคิดเห็น

^